Pelgrimstocht ‘Gewoon gaan’

Van 30 september tot en met 11 oktober 2021 lopen internationale pelgrims door Nederland om aandacht te vragen voor het klimaat. De pelgrimstocht startte in augustus in Polen en eindigt in november in Glasgow bij de 26e Wereldklimaatconferentie, waar de pelgrims een petitie aanbieden met een oproep om daadkrachtig te handelen zodat klimaatdoelen gehaald worden.

Vastenactie en GroeneKerken organiseren samen met plaatselijke kerken het Nederlandse deel van de pelgrimstocht ‘Gewoon gaan!’ Met deze pelgrimstocht willen we als kerken aandacht vragen voor klimaatverandering en onze rol daarin. We merken hier in Nederland steeds meer de gevolgen van klimaatverandering, maar in ontwikkelingslanden is dit nog sterker. De armste mensen lijden als eersten onder de gevolgen van klimaatverandering.

Hoe kunt u meedoen?
De pelgrimstocht start in Nederland op 30 september te Enschede en eindigt op 11 oktober in IJmuiden. U kunt op verschillende manieren meedoen met de Klimaatpelgrimstocht:

  • Ondertekenen van de internationale klimaatpetitie, waarin regeringsleiders worden opgeroepen tot een rechtvaardig klimaatbeleid. De pelgrims zullen de petitie namens alle ondertekenaars aanbieden aan de voorzitter van de VN-Klimaattop.
  • Door mee te lopen met een klimaatetappe. Op zondag 10 oktober sluiten we de klimaatpelgrimstocht af met een grote klimaatmars.

 

Meer informatie over de petitie en de gelovige onderbouwing ervan kunt u lezen op www.groenekerken.nl/klimaatpetitie.
Informatie over de klimaatpelgrimstocht vindt u op www.groenekerken.nl/klimaatpelgrimstocht/

© 2018 Bron van Leven Water. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl