Preek pastor Hudepohl 30 mei 2021

Bij de viering van 30 mei 2021 in de H. Jacobuskerk in Akersloot werd stilgestaan bij het afscheid van pastor Henk Hudepohl als pastor van de parochie Bron van Levend Water. Pastor Hudepohl hield zijn preek over de lezingen die hij gekozen had: Jesaja 55 , 1 – 13 en Matteüs 14 , 13 – 21. Voor de volledige tekst van de preek kunt u de link aanklikken:

Afscheidspreek Henk Hudepohl 30-05-21

© 2018 Bron van Leven Water. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl