Preek van de Leek 2 februari, Witte Kerk Heiloo

Twee (s)prekers komen op de zondag-namiddag in de Witte Kerk in Heiloo hun inspiratie en wijsheid met ons delen.

Welke levensvisie ligt ten grondslag aan hun denken en handelen?
Wat is de bron waaruit zij putten?
In zo’n 45-60 minuten zullen zij hier over spreken. Doorgaans wordt hun ‘preek’ afgewisseld met door hen zelf uitgekozen muziek.
Na afloop is er gelegenheid om – onder het genot van een drankje – na te praten met de (s)preker/preekster en met elkaar. De toegang is vrij en bij de uitgang is er gelegenheid voor een gift, ter bestrijding van de onkosten.

De eerste ‘Preek van de Leek’, zondag 2 februari, wordt verzorgd door Adri Steenhoek.

Adri Steenhoek (Barendrecht, 1947) werd als dienstplichtig hoofd-operatiekamer-te-velde enthousiast voor de farmacie. Hij werkte in ziekenhuizen in Groningen en Tilburg. Hij  was van 1981 tot 2007 ziekenhuisapotheker in het Medisch Centrum Alkmaar en is sinds 2004 hoogleraar specialistisch geneesmiddelenbeleid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is als vrijwilliger bestuurlijk actief in de dementiezorg (Alzheimer Noord-Kennemerland). In 1975 behaalde hij zijn bevoegdheid kerkmusicus III. Hij is als cantor-organist werkzaam geweest in Groningen, Kortenhoef, Heiloo en Alkmaar. In de lezing geeft hij een inkijkje in de rol die planning en toeval speelden in zijn leven. Zijn dochter, die beroepszangeres is, zal het geheel muzikaal omlijsten met assistentie van een gitarist.

© 2018 Bron van Leven Water. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl