Rond de Waterput

‘Rond de Waterput’ is een initiatief van de gezamenlijke kerken in de regio Heiloo. Zij biedt jaarlijks talrijke cursussen, lezingen, muzikale en dramaproducties op het gebied van spiritualiteit en geloofsverdieping.

Voor het seizoen 2020-2021 heeft de programmacommissie ervoor gekozen het seizoen in tweeën te delen. We hopen zo toch een groot aantal boeiende activiteiten te kunnen organiseren, ondanks al de beperkingen die de coronacrisis met zich mee brengt. Bij onze keuze richten wij ons naast geloofsverdieping ook op maatschappelijke en cultureel relevante onderwerpen. Ook belangstellenden die minder of niet zo vertrouwd zijn met ‘het kerkelijk leven’ zijn van harte uitgenodigd! Op het programma najaar-2020 vindt u diverse lezingen, cursussen en gespreksgroepen rondom levensbeschouwing, zingeving en persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast is er aandacht voor muziek en meditatie.
In het voorjaar 2021 zal er weer meer aandacht zijn voor een ‘Preek van de leek’, een ‘Waterput-lezing’, voor theater en films.

Voor alle bijeenkomsten gelden de ‘corona-maatregelen’ wat betreft afstand en hygiëne. Dat betekent dat u zich van te voren of bij de entree moet aanmelden en registreren. De activiteiten vinden dit najaar wel vaak in een grote(re) ruimte plaats, zodat er toch veel mensen kunnen deelnemen.
U bent van harte welkom!
Op de website vindt u alle actuele informatie: www.ronddewaterput.nl

© 2018 Bron van Leven Water. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl