Synode bijeenkomst Bron van Levend Water en Cornelius

Op dinsdag 29 maart werd voor de parochies Cornelius en Bron van Levend Water tezamen, een synode-avond georganiseerd. Paus Franciscus heeft de hele Kerk, van hoog tot laag, uitgenodigd om met elkaar na te denken over de vragen hoe de Kerk meer open en nabij kan zijn, een Kerk waarin ieder zich thuis voelt en kan participeren. Een kerk dus die echt gemeenschap is en missionair. En hij heeft gevraagd om dat te doen door samen te komen en naar elkaar te luisteren, te beginnen in de bisdommen, dekenaten en parochies en daar zoveel mogelijk mensen bij te betrekken. Dat is geheel nieuw voor de Rooms-katholieke Kerk. We noemen dit een synode. De coördinatie voor deze synodebijeenkomst lag bij Astrid Wittebrood en pastor Mike Nagtegaal.

In alle locaties (Heiloo, Akersloot, de Egmonden en Limmen) werden mensen benaderd met de vraag of men hier aan deel wilde nemen. Elke locatie werd verzocht om minimaal 6 mensen af te vaardigen en de aanmeldingen kwamen al snel binnen.
De avond werd gehouden in de Corneliuskerk Limmen en van te voren kreeg een ieder, die zich had aangemeld, een document toegestuurd met het verzoek dit thuis door te lezen.
Bij binnenkomst zagen we drie grote tafels staan en een ieder mocht zitten waar hij/zij wilde. Wij (Petra Henselmans en ondergetekende) schoven aan bij mensen uit Akersloot, Limmen en Heiloo. Al met al zaten er 12 mensen aan onze tafel waaronder ook twee voorgangers (een pastoraal medewerker en een priester die met emeritaat is). Een mooie mengelmoes van onze parochies.

De centrale vraag waar we over konden nadenken en die werd gesteld was: “welke ervaring in jouw lokale kerk komt naar voren als je nadenkt over ‘samen onderweg zijn’?”
Astrid Wittebrood was aan onze tafel de gespreksleider, in het begin was het voor een ieder even wennen (zoals gebruikelijk is) maar hoe verder de avond vorderde des te meer er verteld en aangekaart werd, we gingen de diepte in, onze bezieling kwam naar boven, onze inspiratie, maar ook wat frustraties kwamen naar boven. De vraag is dan: hoe kunnen we er voor zorgen dat deze frustratie weggenomen wordt? Dat is natuurlijk niet op een avond opgelost, maar als je weet wat er speelt dan kan je er aan werken en naar oplossingen zoeken. Echter waren de ervaringen, de verhalen die verteld werden overwegend positief.     Het blijft, zoals een voorganger aan onze tafel zei, voor ons toch moeilijk om ons geloof te verwoorden. Toch heeft dit geloof ons hier wel gebracht want uiteindelijk zaten we met 12 mensen om de tafel omdat we in het zelfde geloven. Op wat voor manier dan ook. Kerk is tegenwoordig niet alleen maar geloven maar ook is er een sterke saamhorigheid gaande. Want steeds weer kwam naar voren dat we samen sterk zijn. Een ieder van ons heeft zijn of haar eigen taak in dit geheel. Het is mooi dat we van elkaar weten dat we er zijn.

Al met al was het een verrassende en inspirerende avond en het was goed te zien dat er zoveel mensen belangstelling voor deze avond hadden. Ook vond ik het mooi te horen dat de drie groepen nagenoeg dezelfde ideeën hadden. Van alle gesprekken die plaatsvonden aan de drie tafels is een verslag gemaakt en op het eind van de avond werd elke tafel verzocht om de gesprekken via kernwoorden te verwoorden. Alle drie de tafels kwamen nagenoeg met de zelfde kernwoorden, dat waren onder andere: samen zijn we sterk, samen, flexibel, vrijheid, moderner, ontmoeten, gehoord en gezien worden, meer betrokkenheid, luisteren naar jezelf, jezelf ontmoeten, vrouwen op het altaar, sociale aspect, dit zijn zomaar enkele kernwoorden die de avond benoemd werden. Uiteraard waren er nog veel meer maar gaat het voor nu te ver om dit allemaal op te schrijven.

Pastor Mike Nagtegaal maakt van alle drie de verslagen een samenvatting en zal er voor zorgen dat deze samenvatting, tezamen met de drie verslagen, bij het Bisdom terecht komt. Hier zullen ook verslagen uit andere parochies binnenkomen. Uiteindelijk zal het Bisdom één verslag van alles maken en dit zal naar Rome gestuurd worden.

Na afloop van de synode werd een ieder bedankt voor zijn/haar deelname en uiteraard hopen we met zijn allen dat er tijdens de bisschoppensynode 2023 in Rome aandacht zal zijn voor de punten die tijdens onze bijeenkomsten aangekaart zijn.

Hartelijke groet, Astrid Wiebering – Vlaar

© 2018 Bron van Leven Water. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl