Update coronamaatregelen

Aan alle parochianen van de parochie Bron van Levend Water,

 

Het bestuur van de parochie Bron van Levend Water heeft, in samenspraak met de pastoor, in de afgelopen Kerst- en Nieuwjaarsperiode alle kerkdiensten afgelast.

Directe aanleiding daartoe was het feit dat direct betrokkenen de afgelopen periode in quarantaine moesten doorbrengen. Nu hun situatie gelukkig is verbeterd, is het weer mogelijk om de vieringen na 19 januari gedeeltelijk en onder voorbehoud op te starten.

 

Nog steeds is het aantal besmettingen onrustbarend hoog en zijn we erg terughoudend met het organiseren van activiteiten in onze kerkgebouwen.  Ook willen we geen druk leggen op onze vrijwilligers; ze moeten zich op geen enkele wijze verplicht voelen om aanwezig te zijn als ze dat niet aandurven.

 

Vanaf 19 januari kunnen de weekendvieringen in Heiloo en Egmond aan den Hoef onder de geldende restricties weer gehouden worden. Voor deze eucharistievieringen hanteren we een maximum van 30 kerkgangers per dienst. In Akersloot blijft de kerk tot nader aankondiging gesloten.

Bij uitvaarten is het maximaal aantal kerkgangers 50. De duur van een uitvaartviering is plm. 1 uur.

Alle andere bijeenkomsten kunnen voorlopig geen doorgang vinden.

 

De editie van het parochieblad die op 14 februari zou verschijnen komt te vervallen. Door het stilleggen van alle activiteiten in de kerstperiode, is er onvoldoende kopij binnengekomen. De redactie heeft daarom i.o.m. het parochiebestuur besloten de vastentijd-editie van het blad te laten vervallen.

We hopen de Paaseditie weer te kunnen bezorgen. Wilt u ons helpen met mooie artikelen om het Paasblad te vullen? Kopij ontvangen wij graag uiterlijk 2 maart a.s.

 

Op tv en via de websites van de parochie www.rk-bronvanlevendwater.nl  en van het bisdom www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl  zijn vele kerkdiensten te volgen.

 

Onze secretariaten in Heiloo, Akersloot en Egmond aan den Hoef blijven voorlopig gesloten.

 

De kaarten voor de vieringen van de zondagen in Heiloo zijn op woensdag en vrijdag ochtend tussen 9:00 en 12:30 op het secretariaat verkrijgvaar in Heiloo.

 

Voor spoedgevallen blijven we bereikbaar.

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens het bestuur van RK parochie Bron van Levend Water,

Kees van Went, secr.

© 2018 Bron van Leven Water. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl