Update coronamaatregelen

Aan alle parochianen van de parochie Bron van Levend Water,

 

In het communiqué van 26 juni hebben wij de hoop uitgesproken dat het weer mogelijk zou zijn om na de vieringen weer met elkaar koffie te drinken. Helaas is dit nog niet mogelijk. Het parochiebestuur houdt hierin de richtlijnen van het bisdom aan, waarin o.a. wordt aangegeven dat binnen koffiedrinken nog niet is toegestaan.

 

Wanneer het koffiedrinken binnen weer mogelijk is, laten wij u dit zo spoedig mogelijk weer weten.

 

Het maximumaantal zan­gers is, conform de regels van de Nederlandse bisdommen, nog 12 personen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens het bestuur van RK parochie Bron van Levend Water,

Kees van Went, secretaris

© 2018 Bron van Leven Water. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl