Versoepelingen coronamaatregelen per 26 juni

Aan alle parochianen van de parochie Bron van Levend Water,

Vanaf 26 juni zijn er enkele versoepelingen in de corona maatregelen mogelijk.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Het maximaal aantal aanwezigen bij religieuze bijeenkomsten (dit geldt ook voor uitvaarten) bepaald door de grootte van het kerkgebouw.
  Voor elk kerkgebouw dient te worden bepaald wat de capaciteit van het kerkgebouw is in een anderhalve meter-opstelling d.w.z. dat moet worden uitgerekend hoeveel personen maximaal op anderhalve meter van elkaar in hun kerk kunnen samenkomen (= de anderhalve meter capaciteit).
 • Reserveren en een checkgesprek (vragen naar gezondheidsklachten) blijft verplicht bij vieringen die naar verwachting bezocht zullen worden door meer personen dan de anderhalve meter capaciteit van het kerkgebouw toelaat.
  Voor andere vieringen geldt een aanmelding en checkgesprek aan de deur.
 •  Voor alle activiteiten geldt dat hierbij de richtlijnen van het RIVM inzake hygiëne, afstand, ventilatie, gezondheid, kwetsbare personen e.d. in acht worden genomen.
 • Volkszang door gelovigen is nog niet toegestaan.
 • Koorzang (repeteren en zingen tijdens vieringen) is toegestaan met maximaal 12 zangers, mits er tussen elke zanger minimaal 1½ meter afstand is en men bij voorkeur niet achter elkaar staat, maar in een zigzag formatie.
 • De ruimte waar wordt gerepeteerd moet 24 uur per dag wordt geventileerd.
 • Alle richtlijnen van het RIVM voor koren en zangensembles zijn te vinden zijn via: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kaders-coronamaatregelen/generiek-kader#extraaandachtspunten-voor-koren-en-zangensembles
  https://lci.rivm.nl/koren-zangensembles
 • Gelovigen hoeven geen mondkapje meer te dragen tijdens de viering.
 • We kijken er allemaal naar uit om na de viering weer gezamenlijk koffie te drinken. We hopen dat dit vanaf september weer mogelijk is.

We zijn blij dat er weer meer mogelijk is als het gaat om samen vieren. Toch willen wij u vragen alert en voorzichtig te blijven en mee te werken aan een geleidelijke versoepeling.

Houdt u voor actuele informatie deze website in de gaten.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van RK parochie Bron van Levend Water,

Kees van Went, secretaris

© 2018 Bron van Leven Water. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl