VIER SOBERE SOEPMAALTIJDEN VOOR DE VASTENACTIE

OP DE VRIJDAGEN 3, 10, 17 EN 24 MAART VAN 18.00 – 19.00 UUR

Om ontwikkelingssamenwerking op de kaart te zetten en de Vastenactie te steunen, organiseert de werkgroep ‘Missie, Ontwikkelingssamenwerking en Vrede’ (MOV) van onze regio vier sobere soepmaaltijden op vier verschillende locaties. Op vrijdag 3 maart in de kerk van H. M. M. Alacoque in Egmond aan den Hoef, op 10 maart in de H. Willibrorduskerk  te Heiloo. Op vrijdag 17 maart in de H. Jacobus de Meerdere kerk te Akersloot en op vrijdag 24 maart in de H. Corneliuskerk te Limmen. De sobere soepmaaltijden worden gehouden in de ontmoetingsruimtes van de kerken en beginnen om 18.00 uur en zullen om 19.00 worden afgesloten. Bij de veertigdagentijd (ook wel vastentijd genoemd) hoort het woord ‘versoberen’. Dit wil zoveel zeggen als: “Je laat iets staan opdat er ruimte ontstaat voor de diepere vragen van het leven. Een stukje solidariteit ook in deze wereld waar miljoenen mensen op de vlucht zijn, honger moeten lijden en bijna niets hebben om mee rond te komen.

 

VERSOBEREN, INKEER EN ONTMOETING

Het zijn deze drie begrippen (versoberen, inkeer en ontmoeting) die de ingrediënten zijn van deze soepmaaltijd. De maaltijd is voor iedereen toegankelijk. Voor jong en oud, alleenstaanden en gezin, allen zijn van harte welkom! De maaltijd zal eenvoudig maar voldoende zijn en bestaat uit soep en brood. Voor de maaltijd wordt een korte overweging gehouden rond het hongerdoek met als titel: ‘Ont-moeten’. Het is het hongerdoek dat de komende veertigdagentijd centraal zal staan in al onze kerken en gebeden. Er wordt afgesloten met een lied. Een aansprekende vorm van liturgie waar je zo bij kunt aanschuiven.

 

SOEPBORD EN LEPEL MEENEMEN

We stellen het op prijs als je zelf een soepbord of soepkom en lepel meeneemt. Bij het verlaten van de maaltijd staat er een mandje voor een vrijwillige bijdrage voor de Vastenactie. Om de organisatie van deze maaltijd ook de kans te geven zich goed voor te bereiden, vragen we je om je vóór de donderdag dat je mee wilt eten en vieren per mail aan te melden.

 

Voor de maaltijden in Heiloo, Akersloot en Limmen kun je ook bellen naar 072-5330906. De pastorie van de Willibrorduskerk is op werkdagen meestal bemenst van 9-12 uur.

Werkgroep MOV-HALE (Missie, Ontwikkelingssamenwerking en Vrede)

 

© 2018 Bron van Leven Water. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl