Nieuws

De Maria kapel is open,
voor een stil momentje een kaarsje opsteken.

zaterdag 3 juni 19.00 uur eucharistieviering
o.l.v. pastor Nico Mantje m.m.v. Hoeverture

zondag 11 juni 10.00 uur eucharistieviering
o.l.v. pastor Nico Mantje m.m. v. Soli Deo Gloria

Klik op onderstaande link voor onze wekelijkse nieuwsbrief

Kerkkrant nr 27, weekend van 03 en 04 juni 2023

Kerkkrant nr 26, weekend van 27, 28 en 29 mei 2023 – PINKSTEREN

Oproep!!

Activiteiten rondom het 100 jarig bestaan Hoeverkerk

Het voorjaar is begonnen bij de 100 jarige Hoeverkerk

V O O R A A N K O N D I G I N G

Op zaterdag 3 juni a.s., om 10.30 uur, zal in de kerk in Egmond aan den Hoef het sacrament van de zieken worden toegediend aan parochianen die 80 jaar en ouder zijn. De toediening zal plaatsvinden in een speciale viering. Familieleden, vrienden en bekenden zijn hierbij van harte welkom! U kunt zich nu al aanmelden via het secretariaat, of via pastor Igno Osterhaus, telefoon 06 17 858 026.

Later zullen wij u verder berichten.

Met vriendelijke groet,
Igno Osterhaus, pastor

 H.M.M. Alacoque – 100 jaar

WERELD-LICHTJES-DAG 11 DECEMBER 2022 EGMOND.

Rond 9.30 uur zijn Anneke en ik op begraafplaats de Karmel bij mooi zonnig fris weer.
Omdat ieder lichtje een verhaal heeft, steken wij 12 herinneringskaarsjes aan voor de
kinderen en plaatsen de lichtjes bij de kinderen.
Het pad naar de kinderen toe hebben wij met waxinelichtjes in het licht gezet.
Tijdens de kerkdienst vandaag om 10.00 uur worden de namen genoemd bij de voorbeden.

In gedachten:

Stil kindje
Kleine stukjes aarde vertellen jouw verhaal
Ik noem je naam lief kindje
Als het bewijs van jou bestaan
Nu fonkel je in de sterren
Voor altijd herinnering, je blijft in mijn hart.

Ieder jaar op de 2de zondag in december is het wereld-lichtjes-dag.
Staan wij samen stil bij een overleden kind.
Mocht u hierbij medewerking/invulling willen verlenen, horen wij van u.
Wij blijven aan elkaar denken.

Warme groet, Anneke en Marianne.

Begraaf plaats Rinnegom

Onverwacht werd Veronica tijdens de repetitie afgelopen dinsdagmiddag in het zonnetje gezet. Tijdens een gezellig samenzijn kreeg zij de aanvullende gouden insigne met ‘60’ van St. Gregorius opgespeld en ontving de bijbehorende oorkonde en kaars. Wim zette het lang zal ze leven in en door het koor werd dit natuurlijk uit volle borst voor haar gezongen.

 

HOEVERVEILING november 2022.

Een opbrengst van circa € 17.000.

Heel veel werk is er door een groep vrijwilligers verzet.

Sponsoren, verkopers en kopers en iedereen die niet genoemd wordt, dank u wel.

Drie jaar na de laatste veiling was het voor de organisatie spannend of de veiling zou leven. Maar die twijfel was niet nodig.

Er was een goede opkomst in goede gezellige sfeer met een prachtige opbrengst

De organisatie begon met een in memoriam voor oud veilingmeester Kees Baaij.

Vele jaren was Kees nauw betrokken bij de veiling.

Daarna kon de avond beginnen.

Vele artikelen, etentjes, gezellige avondjes, originele kavels, voor alles hadden de kopers geld over.

De helft van de opbrengst gaat naar de parochiekerk, de andere helft gaat naar de koren en jeugdverenigingen.

Iedereen heel hartelijk dank.

Vriendelijke groet namens de locatieraad, marianne.

 

Allerzielen viering in de parochiekerk.

“Samen stilstaan”

Afgelopen zondagmiddag 30 oktober 2022 bij prachtig weer,  hebben wij in Egmond aan den Hoef voor het eerst op begraafplaats de Karmel de overledenen herdacht op deze manier.

Vooraf had ik contact met gehad met Riet en Tineke  uit Egmond Binnen, of er een combinatie van herdenken kon plaats vinden op beide begraafplaatsen.

De vraag werd positief beantwoord.  Men is al vele jaren gewend dit op Rinnegom de zondag 15.00 uur te herinneren die het dichtst bij 2 november is.

Uiteraard kon het in Egmond aan den Hoef om 13.30 uur plaats vinden.

De reden dat wij de wens hadden naar de zondagmiddag te gaan, kwam omdat wij de veiligheid  wilden garanderen voor iedereen.

Zondag 30 oktober liep ik rond 12.00 uur op begraafplaats de Karmel. Ik was niet de enige.

Mooie gesprekken volgden met diverse mensen.

Een gesprek wil ik u niet onthouden. Een mevrouw die met een brooddoosje met in voorzichtig gepakt papier 4 geschilderde stenen te voor schijn haalt.

De stenen op reis meegenomen, thuis met liefde geschilderd. En rond Allerzielen legt mevrouw de geschilderde steentjes bij mensen die haar lief zijn.

De herdenking en zegening door Henk Hudepohl was ingetogen mooi vond ik persoonlijk.

Enkele hoeverture leden zongen.

Na de zegening van de graven, ontvingen wij allen de zegen van Henk.

De mensen die aanwezig waren, zijn dankbaar dat dit mogelijk was.

Namens de avondwake groep  dank voor uw aanwezigheid, hulpvaardigheid en inzet  op een keurig verzorgde begraafplaats.

 

zondag 24 juli om 10.00 uur was er een eucharistieviering
o.l.v. pater Pee de Waard m.m.v. Soli Deo Gloria
de collecte is in zijn geheel voor het missiewerk van pater Pee.
de collecte heeft 480,95 euro opgebracht.

 

 

“ Een gepast afscheid” 

Passend bij de overledene en nabestaanden, gedachten-herinneringen- mogelijk muziek- kaarslicht-foto’s delend.
Met begeleiding van vrijwilligers rondom een afscheid welke U wenst via de parochiekerk.

Mede namens Alie, Anny en Laura wil ik u aandacht vragen.

Wij hebben de wens dat er vrijwilligers willen komen ondersteunen bij de avondwake groep.
Wij zijn een groepje van 4 vrijwilligers die proberen hulp en ondersteuning te  geven bij een avondwake, stille wake of condoleren in de parochiekerk.

Tevens beschikt de parochiekerk over een (aparte) afscheidsruimte,
waarvan U gebruik kunt maken.

Voor de begeleiding willen wij heel graag “ vrijwilligers”  erbij hebben.
Onze wens is, dat U dit bericht deelt met andere mensen,
waarvan U denkt mogelijk iets voor…….?

Toegankelijkheid en een luisterend oor, delend in oplossingen voor elkaar.
Komt U ons ondersteunen?

Wij zien uit naar positieve reacties en naar een samenleving niet alleen….
maar samen er zijn voor elkaar. 

Namens de avondwake groep telefoonnummer
Marianne de Waard 072 -506 3453 of
email: ronmar@quicknet.nl

Vriendelijke groet namens Alie, Anny, Laura en Marianne

 

 

 

 

In Memoriam Jan de Groot

Jubilarissen Soli Deo Gloria.
Gré Zentveld – Dinie Hof – Nelly Belleman – Cor v.d. Velden

Voorzitter Soli Deo Gloria Dhr. Gerard Hoogeboom

  Toespraak SDG

Begraafplaats “Rinnegom” Herenweg 116. (werk van Fred Houtenbos)

Allerzielen 2021.

Eucharistie en Herinneringen gedeeld en kaarsjes aangestoken.
Dit jaar was gekozen in de Allerzielen viering het thema “Ik draag je met mij mee”.
Een roos, kaarsje en herinneringskruisje zijn gegeven aan de nabestaanden. 

Puzzel

Het leven is een puzzel, met vele stukjes bij elkaar.
Er komen er steeds meer bij, de puzzel groeit ieder jaar.

Maar van de levenspuzzel, raak je soms stukjes kwijt.
Een mens die je moet missen, groot is de verslagenheid.

Als wij blijven vertellen, in dierbare herinnering.
Dan vullen onze verhalen, de ontbrekende stukjes in.
Paul Vlaar

Namens pastor Nico, Eef, Anny, Alie, Laura en Marianne,
heel hartelijk dank aan alle vrijwilligers die zich hebben ingezet om deze
Allerzielen viering met elkaar te kunnen delen.

Wij blijven aan elkaar denken en wensen U kracht toe.

Vriendelijke groet,
Marianne.

 

pastor Nico Mantje

 

deken Franklin Brigitha, administrator (juridisch pastoor)
van de parochies Bron van Levend Water en de Cornelius parochie.

 

 

Afscheid van pastor Henk Hudepohl

Gedicht 4 mei schrijver onbekend

Laten wij stil zijn
Op deze dag
Stil
Als voor een storm
Slechts 2 minuten van je tijd
Laten wij stil zijn
Met immens ontzag
Stil
Doodstil
Voor hen die vielen voor onze
Vrijheid.

Ik wens U gezondheid toe.
Vriendelijke groet, Marianne de Waard.

 

De Hoever kerk bij zonsopgang.

Denk a.u.b. om de actie KERK-BALANS

Ook het onderhoud en snoeien van de kerktuin en de begraafplaats hoort daarbij!

 

Uitreiking penning van verdiensten.

We hebben als Egmondse parochiegemeenschap geen gemakkelijk  jaar achter de rug. De sluiting van twee Egmondse kerken en de Coronacrisis hebben een zware wissel gelegd op het kerkelijk leven.  Gelukkig is inmiddels de kerk  weer open en kunnen we met de maatregelen die ons zijn  opgelegd weer wat uit de voeten.

Het bestuur is blij dat we hier sinds 1 september weer een nieuwe locatieraad hebben en we wensen deze vrijwilligers alle goeds toe bij hun werkzaamheden.

Vandaag mag ik ook twee mensen in het zonnetje zetten: Mevrouw Veronica Koopman en de heer Paul de Waard. Graag wil ik  beiden uitnodigen naar voren te komen.

Omdat het opspelden van de Penning van Verdiensten  niet kan vanaf de anderhalve meter wil ik ook   Anneke Koopman en de Joost de Waard vragen om naar voren te komen zodat zij de medailles kunnen opspelden.

Veronica :  Na een bewogen jaar heeft u besloten om te stoppen met uw werkzaamheden bij de liturgiegroep.  Al meer dan 25 jaar zorgt u voor de muziek en de liturgie voor de vieringen.

Dat betekent iedere week kopiëren, knippen en plakken en zangmappen in orde maken. Ook neemt u  de laatste jaren de was mee en zorgt u dat het koorgedeelte er weer spic en span uit ziet.

Belangstelling voor de muziek heeft u al vroeg van huis uit meegekregen . Al in 1962 werd u lid van het koor Soli Deo Gloria . Zelfs in deze Coronatijd konden we thuis mee luisteren naar uw muzikale ondersteuning van de kerkdiensten. We hopen nog lang van uw zangkwaliteiten te genieten. De parochiegemeenschap dankt u van harte voor al het werk dat u hebt verricht en verleent u graag de penning van verdiensten.                                                              Van harte gefeliciteerd en nog vele gezonde jaren toegewenst.

Paul:  Wat zouden we zijn zonder Paul. Onze onmisbare koster. Al meer dan 25 jaar geleden heeft de toen kersverse pastoor Nico Knol jou gevraagd om hem te helpen bij de vieringen. Altijd was je er  ruim van te voren. Soms wel heel ruim van te voren omdat je wist dat in de winter de kachel wel eens voor problemen kon zorgen. Paul we zijn je heel dankbaar dat je in de afgelopen 25 jaar en nog steeds ons zo trouw hebt geholpen  Vandaar dat ook jij de penning van verdiensten mag ontvangen. Van harte gefeliciteerd en we hopen nog lang van je diensten gebruik te mogen maken.    Kees v. Went

 

Het haantje van de kerk in Egmond a/d Hoef schittert in de zon.

foto gemaakt door Yvonne Munnik.

De eerste eucharistieviering van pastor Paul Bindels in Egmond
op zondag 26 juli 2020.

 

Beste parochianen,

De afgelopen weken mochten wij in de kerken in  onze parochie met 30 mensen samenkomen rond de tafel van de Heer. Het is soms nog wat onwennig, maar het is fijn om weer met elkaar te mogen vieren en elkaar te zien en te spreken. Samen lukt het om ons aan het protocol te houden en het mogelijk te maken om samen te (blijven) komen.

Vanaf juli mogen we weer met meer mensen samenkomen. Met inachtneming van de 1,5 meter, komen we in de kerken van onze parochie tot volgende maximale hoeveelheid bezoekers:

Willibrorduskerk                     : 80 personen, bij meerdere ‘stellen’ tot 120 personen
Jacobs Major kerk                  : 50 – 73 personen
H.M.M. Alacoque kerk          : 50 – 78 personen

We raden u aan om op tijd te komen, want vol is ook echt vol.
Vanaf heden zijn er geen reserveringskaarten meer nodig. Wel wordt bij binnenkomst uw naam en telefoonnummer genoteerd en zullen wij een aantal vragen betreffende uw gezondheid stellen.

Wellicht ten overvloede wijzen wij u er op dat:

 • In de kerk de Corona maatregelen (1,5 meter afstand, handen reinigen bij binnenkomst, hoesten en niezen in de elleboog, gebruik papieren zakdoekjes), strikt nageleefd dienen te worden.
 • (Mee)zingen niet is toegestaan.
 • De kosters uw zitplaats zullen aanwijzen.
 • Deelname aan de viering op eigen risico is.

Voor de eerste eucharistievieringen van (nu nog) diaken Paul Bindels in de kerken van onze parochie zijn nog wel reserveringskaarten nodig.

5 juli in de Willibrorduskerk te Heiloo. Voor deze viering geldt inmiddels een wachtlijst.
12 juli in de Jacobus Majorkerk te Akersloot.
26 juli in de H.M.M. Alacoque kerk te Egmond aan den Hoef.

Ook voor uitvaarten gelden de nieuwe verruimde Corona maatregelen.

Met vriendelijke groet namens het parochiebestuur,
Kees van Went, secretaris

Dodenherdenking 2020

Maandag 4 mei vond in klein comité de dodenherdenking plaats
bij onder andere het oorlogsmonument op het kerkplein van de
H.M.M. Alacoque kerk.

In aanwezigheid van een afgevaardigde vanuit de gemeente,
het 4 mei comité en Lamoraal van Egmont vond de kranslegging
plaats en werd het taptoe-signaal geblazen.

 

Herdenking 4 mei

Dit jaar wordt 4 mei op een andere aangepaste manier herdacht i.v.m. het corona virus. Publiek en parochianen wordt opgeroepen de herdenking thuis via de televisie, radio of online te volgen. In verband met de geldende maatregelingen vragen wij u, 4 mei ‘s avonds NIET naar de parochiekerk en/of kerkplein Egmond aan den Hoef te komen.
Er is een aangepaste herdenking in Egmond aan den Hoef, deze vindt plaats maar zonder publiek om 18.00 uur. De tuinmannen zorgen vooraf dat het kerkplein zoals alle jaren keurig verzorgd is.

Vazen staan ruim op tijd klaar. Op een ander tijdstip bent u uiteraard welkom om bloemen neer te zetten.

Vanuit de regering, RIVM en gemeente Bergen is geregeld dat om 19.00 uur 1 afgevaardigde vanuit de gemeente, 1 afgevaardigde vanuit het 4 mei comité  en 1 afgevaardigde vanuit Lamoraal van Egmont aanwezig is. De kranslegging wordt in stilte gedaan en signaal Taptoe wordt geblazen.

Het vlag protocol 4 mei heeft dit jaar eenmalig een afwijking, van het normale vlag protocol voor 4 mei.

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei vraagt u voor eenmaal op 4 mei de vlag thuis de gehele dag halfstok te hangen, ter nagedachtenis van de oorlog slachtoffers. Uit eerbied en respect voor de dode.

Namens het 4 mei comité Egmond aan den Hoef, dank voor uw medewerking.

Vriendelijke groet, Marianne de Waard.

 

Een opstelling van ten hoogste 30 stoelen tijdens

een afscheidsviering in de parochiekerk te Egmond a/d Hoef,
doordat het corona virus Nederland heeft verandert.

Door de halve cirkel is er verbinding
ondanks dat de stoelen ruim uit elkaar staan.

 

Mariakapel

Onze Mariakapel is dagelijks geopend om een kaarsje aan te steken, een gebed of gedachte op te schrijven, om een dierbare overledene te gedenken of om gewoon even stil te zijn.

Veel dank aan de vrijwilligers die dit elke dag mogelijk maken!

 

 

De lente is begonnen in Egmond a/d Hoef.

ondanks het coronavirus in de wereld
Met dank aan de tuinmannen.

 

Vastenproject

 

Dit jaar hebben de kerken van de 3 Egmonden weer samen een project uitgekozen voor de vastenactie.

We hebben gekozen voor het project: Overleven in een burgeroorlog.

In 2011 vierde Zuid-Soedan haar onafhankelijkheid. Twee jaar later brak er een
burgeroorlog uit.
Honderdduizenden mensen zijn gedood. Vier miljoen mensen sloegen op de vlucht, waarvan de helft in eigen land. Hongersnood ligt voortdurend op de loer. De burgeroorlog is nog niet voorbij, maar veel mensen proberen het gewone leven weer op te pakken. Samen met de Zuid-Soedanese kerk helpt Kerk in Actie boeren en boerinnen om hun gezinnen dagelijks te kunnen voeden. We verstrekken gereedschap en goed zaaizaad. Mensen krijgen trainingen om een eigen inkomen te verdienen, bijvoorbeeld in zeep maken. Weduwe Jane richtte met zes andere vrouwen een coöperatie op. Op een gezamenlijk stuk grond verbouwen ze samen spinazie, tomaten, kool en bonen. Twee vrouwen verkopen de oogst op de markt. De winst delen ze met elkaar. Van dat geld kocht Jane eten en ze betaalde schoolgeld voor twee van haar vier kinderen. Ondersteun boerinnen zoals Jane in hun uitdaging om te overleven.

De oecumenische Vastenactie kan een succes worden. Maar daar hebben wij wel uw hulp bij nodig. Doet u mee??? U kunt ook uw bijdrage storten op
rekeningnummer NL24RABO0315702710 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente o.v.v. Vastenactie 2020.
U kunt ook uw gift in een envelopje:
o.v.v. Vastenactie 2020 doen en posten bij de protestantse pastorie in Egmond aan Zee: Trompstraat 4.

Wij hopen dat we op uw bijdrage mogen rekenen!

Namens het Vastenactiecomité, Renske Wijker

 

Vastenactie 2020

 Dit jaar hebben de kerken van de 3 Egmonden weer samen een project uitgekozen voor de vastenactie.

We hebben gekozen voor het project: Overleven in een burgeroorlog.

In 2011 vierde Zuid-Soedan haar onafhankelijkheid. Twee jaar later brak er een burgeroorlog uit.

Honderdduizenden mensen zijn gedood. Vier miljoen mensen sloegen op de vlucht, waarvan de helft in eigen land. Hongersnood ligt voortdurend op de loer. De burgeroorlog is nog niet voorbij, maar veel mensen proberen het gewone leven weer op te pakken. Samen met de Zuid-Soedanese kerk helpt

Kerk in Actie boeren en boerinnen om hun gezinnen dagelijks te kunnen voeden. We verstrekken gereedschap en goed zaaizaad.
Mensen krijgen trainingen om een eigen inkomen te verdienen, bijvoorbeeld in zeep maken.
Weduwe Jane richtte met zes andere vrouwen een coöperatie op.
Op een gezamenlijk stuk grond verbouwen ze samen spinazie, tomaten, kool en bonen.
Twee vrouwen verkopen de oogst op de markt. De winst delen ze met elkaar.
Van dat geld kocht Jane eten en ze betaalde schoolgeld voor twee van haar vier kinderen.
Ondersteun boerinnen zoals Jane in hun uitdaging om te overleven.

De oecumenische Vastenactie kan een succes worden. Maar daar hebben wij wel u hulp bij nodig.
Doet u mee ???

Op de volgende zondagen wordt er in de kerk voor dit project gecollecteerd: 1, 8, 15, 22, 29 maart en 5 april.
U kunt ook een bijdrage storten op rekeningnummer
NL24 RABO 0315702710 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente o.v.v. Vastenactie 2020.

Wij hopen dat we op u bijdrage mogen rekenen.

Namens het Vastenactie comité,
Gea Tuls en Renske Wijker.

 

 

 • Valkenburg, 10-09-2019
  Namens pater Pee de Waard oprecht dank voor uw gift van € 538,15
  die we hier op de missieprocuur ontvingen.Te weten, dat vele mensen het werk van de missionarissen steunen,
  geeft hen de moed dóór te gaan met hun moeilijk, maar dankzij u dankbare werk.Nogmaals hartelijk dank. Pater Hub Kleijkers
  missieprocurator

 

 • Pauselijke onderscheiding voor Kees Kager

 •    
 •    
 • Dankviering zondag 30 juni Egmond aan Zee

  In tegenstelling met wat er in het parochieblad staat, zal er op zondag 30 juni in Egmond aan Zee een H. Eucharistieviering zijn i.p.v. een woord, gebed en communieviering. Pastor Jan Veldt heeft te kennen gegeven, voordat de kerk sluit, graag nog één keer voor te willen gaan in de kerk van O.L.V. Onbevlekt Ontvangen. Na kort overleg is hier gehoor aangegeven. We hebben besloten dit doen vlak voor de vakanties en twee maanden voor sluiting. We willen van deze viering een dankviering maken richting de sluitingsdatum. In deze viering worden ook de doopduifjes en het herinneringskruisje van het afgelopen jaar aan de families teruggegeven.

  U bent van harte uitgenodigd.
  Locatieraad O.L.V. Onb. Ontvangen, Kees Kager

 •    
 •    
 • Bloemengroep Egmond a/d Hoef
  Wenst u fijne Pinksterdagen.
  De kerk is er gereed voor.
 •  

 

 

Wie kan er rijden naar ’t Putje Heiloo (Ziekentriduüm)

op Dinsdag, Woensdag en Donderdag (2-3-4 juli)
wegbrengen om 9.00 uur
ophalen om 15.30 uur

Contact opnemen met: Tjip Vonk, tel. 506 15 61

 • Lopend Vuurtje

  Vrijdag 31 mei          19:00 uur       Adelbertusakker       Egmond Binnen

  Maandag 3 juni         19:00 uur       O.L.V.O.O. kerk        Egmond a/Zee

  Dinsdag 4 juni           19:00 uur       Willibrorduskerk       Heiloo

  Woensdag 5 juni      19:00 uur       M. M. Alacoque       Egmond a/d Hoef

  Donderdag 6 juni      19:00 uur       Jacobuskerk                         Akersloot

  Vrijdag 7 juni             19:00 uur       Corneliuskerk           Limmen

  Met vriendelijke groeten,
  pastores van de parochies Bron van Levend Water en H. Cornelius.

 

Bezoek leerlingen van de St. Jozefschool uit Egmond aan den Hoef aan de kerk

In de Goede Week hebben alle leerlingen van de groepen 1 t/m. 8 van de St. Jozefschool i.v.m. de voorbereiding op Pasen 2019 een bezoek gebracht aan onze kerk.

Vanuit de school was er een verzoek gedaan met de vraag of het mogelijk was om met alle leerlingen de kerk te bezichtigen en uitleg te krijgen over de Kruiswegstaties.
Astrid Wittebrood ( parochie coördinator) en ik hebben een schema voor het bezoek opgesteld.

Op maandagochtend kwamen er 4 groepen kleuters. Op dinsdag de leerlingen van de groepen 3 en 4; op woensdag de leerlingen van de groepen 5 en 6 en op donderdag (Witte Donderdag) de groepen 7 en 8.

Kees Kager was zo vriendelijk om op de laatste ochtend ook 2x een groep kinderen rond te leiden.

De rondleidingen startten steeds buiten op het kerkplein, waarna we de kerk binnen gingen en langs de Kruiswegstaties zijn gelopen, het Doopvont hebben bekeken, de beeltenis van de H. Margaretha Maria Alacoque hebben bezichtigd en eindigden in de Mariakapel, waar met iedere groep een kaarsje werd aangestoken.

Bij het verlaten van de kerk kregen de kinderen een Paaseitje en een kleurplaat
Alle kinderen waren zeer geïnteresseerd en wisten heel goed dat je eerbiedig bent in een kerkgebouw.

Het was zowel voor de leerlingen, de leerkrachten, begeleidende ouders en voor mij een prachtige ervaring en een mooie voorbereiding op Pasen!

Mogelijk kunnen we later in het jaar, ook in de Adventstijd, iets organiseren samen met de school.

Laura Habraken
Egmond aan den Hoef

 

 • De kerk in Egmond a/d Hoef is gereed voor Pasen 2019

 • Paaszaterdag is de Paaswake om 20.30 uur
 • Namens de bloemengroep van de R.K. parochie Egmond aan den Hoef,
  wensen wij u een Zalig Paasfeest toe.Vriendelijke bloemen groet, bloemengroep Egmond aan den Hoef.

1994 “Hoeverture” 2019

Beste Parochianen van Bron van Levend Water, we kondigen onze zilveren verjaardag aan. Op 18 mei zaterdagavond is er een feestelijke viering in de kerk van locatie Heilige Maria Margaretha Alacoque. U leest hierna het relaas van ons trouwe lid Riet Groot. Zij is er van meet af aan bij betrokken geweest en heeft met hart en ziel zich ingezet voor ons koor en voor de vieringen. Ik geef de pen nu aan haar.

Op 23 mei is Hoerverture opgericht. Mevrouw van Els en ik werden bij Pastor Wildoer gevraagd. Hij had een voorstel. Het Margaretha koor opdoeken en een ander koor beginnen door oud leden van het jongerenkoor te vragen. Wij waren nogal sceptisch; ze kwamen nooit meer in de kerk. We hadden wel al wat leden zoals : Joke van Dam Wim Goudsblom Rineke Houtenbos en Coby Slob en Buuf, Gré Duijn; José haar moeder.

Na telefoontjes, lukt het en ontstond Hoeverture. Wim Notenboom achter de piano en later Joost Koopman en tot nu Elena Skorobogatova. Mevrouw van Els dirigeerde in het prille begin.
Daarna kwam Ingmar Leijen en Corina, en Johan Donkerkaart.

Toen al deze dirigenten vertrokken kwam Wim Goudsblom met het idee om Marlies te vragen, ze was nog geen dirigent maar kon goed pianospelen. Bert onze voorzitter vond het goed. Marlies wilde het wel proberen. Wim zorgde dat ze op cursus ging en Wim zou meegaan en dan samen want als Marlies eens niet kon dan kon Wim het stokje overnemen, maar voordat Wim het wist was Marlies al begonnen dus ging Wim niet mee. Het waren mooie jaren met een groot koor. Na negen jaar stopte Marlies ermee het was genoeg  geweest. Ze begon met en eigen koor met de naam Errato. Een groot deel van het koor ging mee en het bestuur hief zichzelf op.                                              Wat nu, de schouders er weer onder met een nieuw bestuur. Dat is gelukt. Er waren ook trouwe menen zoals Ellen, Hetty en Marie-Anne en Piet die werden bij twee koren lid, waar we heel   blij mee zijn.                                                    Ik moet er niet aan denken als er drie nachtegaaltjes weg zouden gaan. Na Marlies kwam Ineke en nu hebben we Guus als dirigente on onze trouwe Elena. Ze werken heel goed samen. Met hier en daar wat muzikale geschilletjes.Dat komt in de beste koren voor.
We zijn zelfs  invallers rijk met de persoon van Wim Goudsblom en  Wijnanda Burgering.

Ik wil hier niet voorbij gaan aan de verdrietige gebeurtenissen zoals het overlijden van Coby en Ger Slob en veel te jong, onze steun en toeverlaat en geweldige alt Carolien  en Wim Goudsblom.

Ook Trudie ging op veel te jonge leeftijd van ons weg het was een heerlijk mens recht door zee.

Januari dit jaar namen wij afscheid van Henk onze krachtige bas.  We missen hem met zijn sneren en moppen.

Ik wil niet besluiten in mineur. Er zijn vele dingen die we als koor gezamenlijk doen. Vooral Josine is goud waard. Zij regelt en communiceert met ons en de liturgische werkgroep en de pastores. Ook is er de liedjes commissie en is Gerarda op de achtergrond bezig met de liedjes mappen.
Dan Rina en tot voor kort Wim van Dam en nu dus Elly die elke woensdag alles klaarzetten en de koffie regelen. Ook kan er altijd een beroep worden gedaan op de andere koorleden .

Dus samen koor op naar de 30.

 

 

Vieringen door de week

H. Willibrordus Heiloo
Di 09:30: Eucharistieviering
Vr 09:30: Rozenhoedje

Steunpunt Egmond-Binnen
Wo 09:30: Eucharistieviering

H.M.M. Alacoque Egmond aan de Hoef
Vr 09:30: Eucharistieviering

Algemeen Contact

RK Parochie Bron van Levend Water
Westerweg 267, 1852 AG Heiloo
Tel: 072-5330906
info@rk-bronvanlevendwater.nl

© 2018 Bron van Leven Water. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl